750-lecie miasta Żory – konkurs na mural

Urząd Miasta Żory ogłosił konkurs na projekt pierwszego miejskiego muralu pod hasłem „750-lecie miasta Żory. 1272-2022”, który następnie ozdobi ścianę jednej z żorskich kamienic.

Celem konkursu jest uczczenie 750. rocznicy nadania lokacji miastu Żory, poprzez wyłonienie najlepszego projektu muralu nawiązującego do historii Miasta Żory. Mural powinien inspirować się bogatą historią miasta, a zarazem nawiązywać do współczesnego oblicza Żor. Co ważne, samo wykonanie muralu na ścianie budynku nie jest przedmiotem niniejszego konkursu. Uczestnik konkursu będzie mógł jednak ubiegać się o wykonawstwo na odrębnych zasadach.

Konkurs na projekt muralu ma charakter otwarty i ogólnopolski. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Zaproszenie do konkursu jest w sposób szczególny kierowane do dyplomowanych artystów plastyków, studentów lub absolwentów uczelni plastycznych oraz artystów tworzących murale. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace.

Regulamin konkursu: Regulamin konkursu


Nagrody

10 000 PLN