„Latające cuda natury. Edycja 2021” – konkurs fotograficzny

Konkurs jest otwarty dla twórców z kraju i zagranicy (nie ma ograniczeń wiekowych). Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie 3 prace.

Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką, jednak do konkursu muszą być zdigitalizowane, a ich format nie może być mniejszy niż 3000 pikseli na dłuższym boku. Nie ma górnych ograniczeń wielkości zdjęć.

Organizatorem jest Centrum Edukacji Ekologicznej w Jarocinie.

Opłata za uczestnictwo: 20 PLN

Regulamin: http://kultura-jarocin.pl/wp-content/uploads/2021/05/Regulamin-konkursu-latające-cuda-natury-2021.pdf


Nagrody

Nagrody finansowe + statuetki