ANIMATOR 2020 – 13. Międzynarodowy Konkurs Krótkometrażowych i Pełnometrażowych Filmów Animowanych

Filmy konkursowe mogą być zgłaszane przez szkoły artystyczne, szkoły filmowe, firmy producenckie, instytucje filmowe, indywidualnych twórców lub inne podmioty posiadające do tego prawo.

Do Konkursu Filmów Krótkometrażowych można zgłaszać filmy animowane zrealizowane w dowolnej technice animacji, nie przekraczające 30 minut i zrealizowane po 31 grudnia 2017.

Do Konkursu Filmów Pełnometrażowych można zgłaszać filmy animowane zrealizowane w dowolnej technice animacji, powyżej 40 minut i zrealizowane po 31 grudnia 2017.

Organizatorem Festiwalu i Konkursu Filmów Animowanych ANIMATOR 2020 jest Estrada Poznańska.

Regulamin: http://www.animator-festival.com/uploads/animator_statutory_file/file_pl/1/ANIMATOR_2020_Regulamin_PL.pdf


Nagrody

GRAND PRIX / Złoty Pegaz: 45 000 PLN
II Nagroda / Srebrny Pegaz: 20 000 PLN

III Nagroda /Brązowy Pegaz: 10 000 PLN

NAGRODY SPECJALNE:

Nagroda za film muzyczny/ muzykę: 7 000 PLN

Nagroda Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu za najlepszy film studencki 
Nagroda za film pełnometrażowy: 35 000 PLN

Nagroda im. Wojciecha Juszczaka za szczególne walory artystyczne: 5 000 PLN

Nagrody Publiczności za najlepszy film krótkometrażowy oraz pełnometrażowy