III Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Bez-KRESY”

W konkursie mogą brać udział wszyscy, niezależnie od przynależności do związków i stowarzyszeń twórczych, którzy prześlą zestaw 3 niepublikowanych i nienagradzanych w innych konkursach wierszy.

Tematyka utworów dowolna, mile widziane będą teksty nawiązujące do szeroko pojętej tematyki polskich Kresów i pogranicza wschodniego.

Organizatorami Konkursu są: Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie i Stowarzyszenie Salon Literacki we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Cieszanowie.

Regulamin: http://salonliteracki.pl/new/konkursy/biezace/1774-iii-ogolnopolski-konkurs-poetycki-bez-kresy-do-20-lutego-2020 


Nagrody

Nagrody i wyróżnienia pieniężne.
Nagroda specjalna za wiersz związany z szeroko pojętą tematyką polskich Kresów i pogranicza wschodniego.