Antyk – Kamera – Akcja

Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną (OBTA) na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w II edycji konkursu filmowego, którego celem jest popularyzacja kultury antycznej. Konkurs organizowany jest w ramach międzynarodowego projektu naukowego „Our Mythical Childhood…”

W Konkursie „Antyk – Kamera – Akcja!” może wziąć udział jedna osoba lub grupa osób, w wieku od 15 do 19 lat. Uczestnik bądź Uczestnicy powinni być uczniami szkoły podstawowej lub średniej. Udział w Konkursie polega na przygotowaniu przez Uczestników filmu pod opieką nauczyciela.

Motywem przewodnim tegorocznej edycji Konkursu jest „Historia starożytna” w rozumieniu dziejów Grecji i Rzymu.

Szczegóły konkursu oraz regulamin: https://antykkameraakcja.wordpress.com/


Nagrody

Nagrody niespodzianki

Zaproszenia na uroczystość rozstrzygnięcia Konkursu na Wydziale „Artes Liberales” UW

Publikacja na stronach internetowych konkursu oraz projektu „Our Mythical Childhood”