Konkurs malarski o Nagrodę Eibischa

Fundacja im. Franciszki Eibisch organizuje konkurs malarski o Grand Prix Fundacji. W konkursie mogą uczestniczyć młodzi artyści malarze, absolwenci (do dziesięciu lat po dyplomie studiów magisterskich) oraz studenci polskich uczelni artystycznych z uprawnieniami szkoły wyższej (pierwszy i drugi rok studiów drugiego stopnia).

Kandydaci mogą zgłaszać się indywidualnie lub mogą zostać zgłoszeni przez Akademie Sztuk Pięknych i inne uczelnie wyższe kształcące w dziedzinie malarstwa oraz Stowarzyszenia i Zrzeszenia Twórców.

Szczegóły konkursu oraz regulamin: http://eibisch.pl/nagroda-eibischa-2018/


Nagrody

Grand Prix: 10 000 PLN i wyróżnienia honorowe