Społeczeństwo w obiektywie

Instytut Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego ogłaszają Konkurs Fotograficzny „Społeczeństwo w obiektywie”.
Celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży problematyką życia społecznego. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół średnich.
Regulamin konkursu: http://www.whus.pl/files/whus/IS/regulamin_konkursu_foto_2018_1.pdf

Nagrody

Nagrody rzeczowe oraz wystawa pokonkursowa