ART-MAJSTER – konkurs na przedmiot/obiekt artystyczno-użytkowy

Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie Rewiry (Centrum Kultury w Lublinie) zaprasza artystów, rzemieślników i majsterkowiczów do udziału w konkursie na projekt przedmiotu lub obiektu artystyczno-użytkowego. Zgłoszenia mogą przesyłać twórcy indywidualni i zespoły.

Działanie odbywa się w ramach projektu Sztuka na Giełdzie. Jest to coroczna akcja artystyczna, składająca się z kilkunastu interwencji twórczych, odbywających się w przestrzeniach handlowych Lublina.

Organizatorzy oczekują projektów instalacji, realizacji typu site-specific, przedmiotów użytkowych lub czysto artystycznych, które będą możliwe do realizacji z wykorzystaniem materiałów i narzędzi dostępnych w typowym markecie budowlanym. Każdy uczestnik może zaproponować jeden lub kilka pomysłów.

Sztuka na Giełdzie
W ramach projektu Sztuka na Giełdzie miejsca z pozoru niekojarzone ze sztuką stają się na jeden dzień polem działań artystów. Powstają ekspozycje, stoiska, instalacje i happeningi wpisujące się w krajobraz i starające się z nim korespondować. Dochodzi do swoistej konfrontacji sztuki z często niespodziewającym się tego odbiorcą – klientem. Tematyka realizowanych prac często porusza aktualne problemy społeczne i je interpretuje. Chociaż zazwyczaj są to trudne kwestie, to jednak warte uwagi ze względu na swój krytyczny i twórczy charakter.
W tegorocznej odsłonie konkursu działanie będzie realizowanie na terenie jednego z lubelskich marketów budowlanych.

Dwa etapy
Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy – kwalifikacyjny – polega na przedstawieniu koncepcji przedmiotu użytkowego bądź obiektu artystycznego możliwego do realizacji za pomocą materiałów i narzędzi dostępnych w markecie budowlanym. Ze wszystkich nadesłanych zgłoszeń komisja konkursowa wybierze projekty finałowe.
W drugim etapie twórcy, korzystając z narzędzi i materiałów dostępnych w markecie budowlanym, stworzą zaprojektowany przedmiot. Spośród autorów powstałych obiektów wyłonieni zostaną zwycięzcy.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
do 31 lipca 2018 roku

Szczegółowe informacje:
http://www.rewiry.lublin.pl/#tag=aktualno%u015Bci&ver=2013

Kontakt:
rewiry.lublin@gmail.com


Nagrody

1 miejsce – 5 000 zł
2 miejsce – 3 000 zł
3 miejsce – 2 000 zł
dwie nagrody pocieszenia po 500 zł