Konkurs na utwór dramatyczny dla Teatroteki

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS i WFDiF zapraszają do udziału w konkursie na utwory dramatyczne, które zostaną zekranizowane w ramach cyklu nowej polskiej dramaturgii Teatroteka. Pula nagród wynosi 48 000 zł.

W ramach konkursu autorzy/autorki mają za zadanie stworzyć utwór dramatyczny przeznaczony do realizacji w formie telewizyjnego widowiska teatralnego w cyklu Teatroteka. Czas emisyjny utworu musi się mieścić w granicach między 40 a 70 minut (około 30-40 stron znormalizowanych).
Tematyka oraz forma dramatyczna utworu jest dowolna. Organizatorzy oczekują utworów dla dorosłych, o szeroko pojętej tematyce współczesnej.
W konkursie może uczestniczyć każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Termin nadsyłania prac:
do 30 września 2018

Regulamin i informacje:
https://zaiks100.pl/konkurs-teatroteki/


Nagrody

I nagroda – 15 000 zł
II nagroda – 10 000 zł
III nagroda – 8 000 zł
trzy wyróżnienia po 5 000 zł

W wypadku podjęcia decyzji przez WFDiF o skierowaniu utworu do realizacji, WFDiF zawrze z jego autorem/autorką odrębną umowę, regulującą zakres przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworu i wysokość wynagrodzenia z tytułu takiej umowy.