Konkurs Sztuki na Bilbordach Art Moves 2018

Konkurs jest adresowany do wszystkich zainteresowanych osób, artystów, studentów. Udział w konkursie jest bezpłatny. Konkurs jest częścią 11 Międzynarodowego Festiwalu Sztuki na Bilbordach Art Moves.

Praca konkursowa ma być twórczą wypowiedzią artystyczną, nawiązującą do konkursowego hasła, które w tym roku brzmi: Kto rządzi naszym życiem: my sami, inni ludzie czy algorytmy?

Opis tematu
Konkursowe hasło można traktować jako metaforę procesów zachodzących we współczesnym świecie. Świat ludzki to zbiór pojedynczych jednostek, które tworzą małe grupy, społeczeństwa i całą ziemską społeczność. Co i kto decyduje o tym, jacy jesteśmy i co robimy? My sami, inni ludzie, a może korporacje? Czy w świecie, który pozornie głosi pochwałę wszelkiego indywidualizmu, a równocześnie wszystkie zjawiska, łącznie z jednostkowym życiem stara się uśrednić i podporządkować statystyce i algorytmom, jest miejsce dla prawdziwych indywidualistów? Czy w takim świecie jest w ogóle możliwy rozwój, zarówno jednostkowy, jak i zbiorowy? Czy w takim świecie jest w ogóle możliwe życie poza schematem? A może jest jakieś wyjście z tej sytuacji? Może to ty znasz odpowiedź? Kto rządzi naszym życiem: my sami czy…?

10 najlepszych prac wyłonionych przez międzynarodowe jury zostanie pokazanych na bilbordach w przestrzeni miejskiej Torunia we wrześniu/październiku 2018. Autor najlepszej pracy otrzyma Główną Nagrodę w wysokości 5 000 zł.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Rusz.

Termin nadsyłania prac:
do 22 lipca 2018

Regulamin i informacje:
www.artmovesfestival.org


Nagrody

nagroda główna – 5 000 zł