ART MOVES 2021 – konkurs sztuki na bilbordach

Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych osób, artystów, studentów. Udział w konkursie jest bezpłatny.

6 najlepszych prac, wyłonionych przez międzynarodowe jury zostanie pokazanych na bilbordach w przestrzeni miejskiej Torunia we wrześniu 2021. Konkurs jest częścią 14 Międzynarodowego Festiwalu Sztuki na Bilbordach Art Moves.

Praca konkursowa ma być twórczą wypowiedzią artystyczną, nawiązującą do konkursowego hasła, które w tym roku brzmi: Zawirusowanie nieprawdą. Jak odnaleźć drogę w nawale sprzeczności, chaosie i niepewności?

Konkursowe hasło można traktować jako metaforę procesów zachodzących we współczesnym świecie. Pojęcie prawdy, jak pokazała pandemia Covid 19, to fundamentalny problem współczesnego świata, z którym muszą się zmierzyć zarówno poszczególne jednostki, całe społeczeństwa, jak i zglobalizowany współczesny świat. Jeszcze do niedawna wydawało się, że ten problem w ogóle nie istnieje i bez pojęcia prawdy możemy doskonale się obyć. Jednak obecny ogólnoświatowy kryzys związany z pandemią uświadomił nam, że nie wystarczą nam własne subiektywne przekonania, opinie i uczucia. By funkcjonować w zdrowy sposób, jako jednostki i całe społeczeństwa, potrzeba nam czegoś więcej, czegoś co wydawało się, że wyszło już z mody i jest passé, czyli obiektywnej prawdy.

Regulamin: http://artmovesfestival.org/wp-content/uploads/2021/06/Regulamin-Art-Moves-2021.pdf


Nagrody

Nagroda główna: 3 500 PLN