Konkurs literacki „Ojciec Wenanty – czy znasz?”

Organizatorem konkursu jest Klasztor Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej. Konkurs przeznaczony jest zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych.   

Jest to Konkurs Literacki o Ojcu Wenantym Katarzyńcu w Roku Ojca Wenantego w 100. rocznicę śmierci.

Konkurs „Ojciec Wenanty – czy znasz?” przeznaczony jest zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie na adres organizatora utworu literackiego, inspirowanego życiem Ojca Wenantego Katarzyńca (nie powinna to być jednak biografia) lub o  wpływie jego osoby na życie autora tekstu.

STRONA KONKURSU: https://wenanty.pl/2021/05/konkurs-literacki-o-ojcu-wenantym-katarzyncu-w-roku-ojca-wenantego-w-100-rocznice-smierci/


Nagrody

Kategoria „Dorośli”:
I – 1 000 PLN
II – 500 PLN
III – 300 PLN
Kategoria „Dzieci i Młodzież”: nagrody rzeczowe