Giętkie Pióro 2021 – konkurs literacki dla młodzieży

6. Ogólnopolski Konkurs Literacki dla młodzieży z inspiracji twórczością Stanisława Lema w 100 rocznicę urodzin.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie.

Głównym celem Konkursu jest podniesienie kompetencji językowych oraz rozwijanie uzdolnień literackich młodzieży w wieku 13-19 lat zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zadaniem Konkursu jest podnoszenie poziomu dojrzałości intelektualnej młodzieży – odpowiedzialności za słowo, nabywanie niezbędnych umiejętności pod okiem specjalistów, kształtowanie postaw patriotycznych poprzez wpajanie szacunku dla własnej kultury i własnego języka oraz historii. Popularyzacja twórczości literackiej Stanisława Lema w 100 rocznicę urodzin pisarza.

Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku 13 – 19 lat (klasa maturalna). Rozgrywany jest w 3 etapach.

Regulamin: https://gietkiepioro.pl/regulamin-konkursu/


Nagrody

Statuetki
Nagrody rzeczowe
Spektakl
Publikacja