Artystyczna Podróż Hestii | 19 edycja

Konkurs adresowany jest do studentów IV i V roku wszystkich wydziałów i kierunków artystycznych polskich uczelni. Na Konkurs można nadsyłać prace z obszarów: malarstwa, grafiki, rzeźby i instalacji, fotografii, sztuki cyfrowej, performance.

Najnowsza, 19. odsłona konkursu Artystyczna Podróż Hestii po raz kolejny zwraca się ku młodemu pokoleniu artystów z pytaniem o drogę do oswajania lęków, do odkrywania tego co dotychczas nieznane, do zaprezentowania własnych ścieżek w wybieraniu tego, co najważniejsze. Z perspektywy rozpoczynających dopiero swoją artystyczną drogę studentów, udział w konkursie APH jest prezentacją własnej soczewki rzeczywistości szerszej publiczności. 

Mecenasem konkursu APH jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA.

Regulamin: https://zgloszenie.artystycznapodrozhestii.pl/Konkurs2020/Regulations


Nagrody

Rezydencja w Nowym Jorku lub w Wilnie

Zamówienie na opracowanie graficzne Raportu Rocznego

Wystawa

Katalog