FeTa 2020 | konkurs aktorski

Organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu ewidentnych Talentów Aktorskich – FeTA jest Centrum Kultury AGORA we Wrocławiu.  

W ramach Festiwalu organizowany jest konkurs na monodram (nie przekraczający 20 minut).

Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być występem jednoosobowym. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych scenariuszem, dopuszcza się możliwość udziału drugiej osoby na scenie.

Wykonawca może zaprezentować monodram powstały na podstawie dowolnego tekstu, również autorskiego lub kompilacji tekstów z wykorzystaniem różnych rodzajów literackich.

Bezpłatne warsztaty, wystawy, konfrontacja z profesjonalnym jury, mistrzowski spektakl Ireny Jun MATKA MAKRYNA, dyskusje, rozmowy – to wszystko czeka na Ciebie na wrocławskim Festiwalu ewidentnych Talentów Aktorskich.

Uczestnikami  konkursu mogą być osoby powyżej  17 roku życia, uprawiające nieprofesjonalną działalność  teatralną w placówkach  oświatowych, kulturalnych i innych oraz  studenci wyższych szkół teatralnych, których poziom edukacji nie przekracza ukończonego III roku studiów. 

Strona konkursowa: https://www.ckagora.pl/masz-talent-zglos-sie-feta-2020/


Nagrody

Nagroda Srebrnego Talentu: 3 000 PLN