XL Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny im. Jana Sunderlanda „Krajobraz Górski 2020”

Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu.

Konkurs ma charakter otwarty – mogą w nim wziąć udział wszyscy fotografujący, profesjonaliści i amatorzy z kraju i zagranicy.

Każdy uczestnik konkursu może nadesłać do 4 prac. Zestawy wielozdjęciowe będą traktowane jako jedna praca pod warunkiem, że stanowić będą jednolitą kompozycję i zostanie to wyraźnie zaznaczone w karcie zgłoszeniowej.

Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką.

Opłata za uczestnictwo: 40 PLN.

Regulamin: http://www.mok.nowytarg.pl/images/stories/aktualnosci/2020/styczen/regulaminsund2020.pdf


Nagrody

I nagroda: 8 000 PLN
II nagroda: 2 500 PLN
III nagroda: 1 000 PLN
Medale FIAP: złoty, srebrny, brązowy

Nagrody Burmistrza Nowego Targu: 1 000 PLN