Koncepcja Jubileuszowej Maskotki Uniwersytetu Gdańskiego

Celem konkursu jest wybór koncepcji maskotki oraz jej nazwy.

Technika opracowania koncepcji maskotki jest dowolna. Może to być wzór, prototyp w wybranej skali, rysunek, wizualizacja komputerowa, film itp.

Maskotka Uniwersytetu Gdańskiego, tworzona w jubileuszowym roku 50-lecia uczelni, będzie odzwierciedlać wartości, którymi kierują się zarówno studenci jak i pracownicy naszej Alma Mater: otwartość, kreatywność, wzajemny szacunek i tolerancja, wielokulturowość, a także pragnienie zdobywania i pogłębiania wiedzy, społeczne zaangażowanie oraz związek z morzem i tradycjami morskimi.

Uczestnikami konkursu mogą być tylko pełnoletnie osoby fizyczne. Projekt zgłoszony do konkursu, powinien być autorską pracą własną, która nigdy wcześniej nie była upubliczniana, ani udostępniana, zwłaszcza podczas innych konkursów i wystaw. Każdy uczestnik konkursu może przedstawić maksymalnie trzy prace.

Regulamin: https://ug.edu.pl/news/sites/ug.edu.pl.news/files/attachments/node/files/Regulamin%20konkursu%20-%20Koncepcja%20maskotki%20wraz%20z%20jej%20nazwa%20dla%20Uniwersytet….pdf


Nagrody

3 000 PLN