Świat za 100 lat |konkurs literacki i plastyczny

„Serce Kapsuły Czasu – Świat za 100 lat”.

Konkurs literacki i konkurs plastyczny są elementem ogólnopolskiego projektu pod nazwą „Kapsuła Czasu”. Przedmiotem tego przedsięwzięcia jest budowa rzeźby architektonicznej, której zadaniem jest zachowanie i przeniesienie w czasie współczesnej myśli, wyobrażenia Polaków na to, jak ich „Małe Ojczyzny”, Polska i Świat wyglądać mogą na przestrzeni wieku.

W tym celu Fundacja TWORZYMY KRAKÓW ogłasza ogólnopolski konkurs literacki i plastyczny na przygotowanie prac, które zostaną zamknięte wewnątrz „Kapsuły Czasu” na kolejne dziesięciolecia.

Wyobraź sobie jak Twoja okolica, cała Polska, a może nawet Świat, mogą wyglądać za kolejne 100 lat. Opisz to lub narysuj, a następnie wyślij do nas! Być może, wzorem książek Stanisława Lema, to właśnie Twoja praca przedstawi rzeczywistość kolejnych pokoleń.

Prace literackie: esej, reportaż, wywiad (lub inne formy literackie), którego objętość nie powinna przekraczać 8000 znaków maszynopisu lub 6 stron rękopisu w formacie A4. Każda praca musi być własnoręcznie podpisana!

Prace plastyczne: wykonane dowolną techniką (rysunek, malarstwo, kolaż, grafika komputerowa, komiks, techniki mieszane lub inne formy plastyczne) w formacie A4 lub A3. Każda praca musi być własnoręcznie podpisana!

Do  pracy należy dołączyć podpisany formularz zgłoszeniowy.