„Bajać na ludowo” – konkurs ilustratorski

Oddział w Częstochowie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłosił konkurs plastyczny na zilustrowanie bajek, baśni i podań ludowych cenionych polskich folklorystów: Jana Karłowicza, Romana Zmorskiego i Zygmunta Glogera. Utwory mają być nie tylko inspiracją i pretekstem do artystycznej aktywności uczestników, ale też zwrócić uwagę na obyczaje lokalnych społeczności wiejskich.

Wydarzenie skierowane jest do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych i szkół średnich z Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego, myszkowskiego, lublinieckiego i kłobuckiego.  

Realizując konkurs „Bajać na ludowo“ chcemy wzbudzić zainteresowanie zanikającym zjawiskiem opowiadania bajek ludowych. Dziedzictwo kulturowe polskiej wsi jest w tej dziedzinie niezmiernie bogate. Trzeba jednak pamiętać, że tradycje niekultywowane mogą zostać zapomniane. Co byłoby ogromną stratą dla naszej narodowej tożsamości.  

Regulamin: https://nikidw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/03/Regulamin-Bajać-na-ludowo-Konkurs-ilustratorski.pdf


Nagrody

Nagrody rzeczowe