„Wiosenne Przebudzenie” – konkurs na kolaż

Organizatorem konkursu „Wiosenne przebudzenie” jest Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie (PIK), a jego przedmiotem jest wykonanie kolażu z użyciem utworów/fragmentów utworów (własnych lub innych autorów – na zasadzie prawa cytatu) dowolnych dziedzin sztuki – plastycznych, muzycznych, filmowych, literackich itd. – dotyczący własnej interpretacji szeroko pojętego hasła „WIOSNA”.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich chętnych w trzech kategoriach wiekowych:

  • uczniowie klas 6-8 szkół podstawowych,
  • uczniowie szkół ponadpodstawowych do 18 r.ż. (włącznie),
  • osoby, które ukończyły 19 lat.

Regulamin: http://pik.legionowski.pl/images/konkursy/2021-wiosna/Regulamin-konkursu_Wiosenne-przebudzenie_wersja3_PJ.pdf


Nagrody

W każdej kategorii – bony zakupowe o wartości:
1. miejsce: 500 PLN
2. miejsce: 300 PLN
3. miejsce: 100 PLN