„Laboratorium Lema” – konkurs plastyczny

Lidzbarski Dom Kultury organizuje konkurs plastyczny „LABORATORIUM LEMA” dotyczący wszelkich eksperymentalnych form plastycznych zawartych w: malarstwie, kolażu, fotografii, grafice komputerowej, formach przestrzennych.

Swoje wizje możecie zrealizować dowolną techniką: malarstwo, kolaż, fotografia, grafika komputerowa, formy przestrzenne. Nie ograniczajcie swoich umysłów! Każdy uczestnik może zgłosić dwie prace wykonane w różnej technice.

Konkurs skierowany jest to mieszkańców Warmii i Mazur.

Kategorie wiekowe:
1. Szkoły ponadpodstawowe w kategorii wiekowej 15 – 20 lat.
2. Placówki Kulturalne w kategorii osób dorosłych powyżej 20 roku życia.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdziecie na: https://lidzbarskidomkultury.pl/wydarzenia/konkurs-plastyczny-laboratorium-lema.html


Nagrody

Nagrody rzeczowe