Biennale Małej Formy Ceramicznej

Wejherowskie Centrum Kultury – Filharmonia Kaszubska zaprasza do wzięcia udziału w KONKURSIE BIENNALE MAŁEJ FORMY CERAMICZNEJ. Wydarzenie ma formę ogólnopolskiego konkursu, którego zwieńczeniem będzie wystawa prac konkursowych.

Jest to projekt niezwykły. Jego głównym zadaniem jest promowanie i popularyzowanie, w skali ogólnokrajowej, ceramiki unikatowej charakteryzującej się niewielkim formatem. Przedmiotem konkursu jest mała forma ceramiczna nieprzekraczająca w żadnym ze swoich wymiarów – szerokości, głębokości, wysokości – 15 cm. Dzieło zgłoszone do konkursu powinno być wykonane z gliny i wypalone. Szkliwienie nie jest wymagane. W tym roku zrezygnowaliśmy z narzucania twórcom konkretnego tematu. Zależy nam na tym,  by mogli Państwo przedstawić to, co uważacie za najcenniejsze i najpiękniejsze w swej twórczości.

Konkurs ma zasięg ogólnopolski, a formę otwartą. Odbywa się w następujących kategoriach:

  • Kategoria I: biżuteria;
  • Kategoria II: forma użytkowa;
  • Kategoria III: forma rzeźbiarska.

Do udziału w konkursie Organizator zaprasza osoby pełnoletnie czynnie uprawiające sztukę ceramiczną. W Biennale mogą brać udział tylko prace z ostatnich dwóch lat, nienagradzane w innych konkursach.

Opłata za udział: 70 PLN.

Strona konkursowa: http://wck.org.pl/pozostale/opis/5295-konkurs-biennale-malej-formy-ceramicznej.html


Nagrody

Nagroda w kategorii I biżuteria: 1 500 PLN
Nagroda w kategorii II forma użytkowa: 1 500 PLN
Nagroda w kategorii III forma rzeźbiarska: 1 500 PLN
Nagroda Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie – Grand Prix w kategorii „Mała forma ceramiczna”: 3 000 PLN