Blask Fantastyczny – konkurs literacki

Organizatorzy Pilskiego Konwentu Gier i Fantastyki Pilkon zapraszają do konkursu „Blask Fantastyczny”. To konkurs literacki, w którym może wziąć udział każdy, za wyjątkiem osób zajmujących się pisaniem profesjonalnie.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które do dnia 25 sierpnia 2019 nie ukończyły 25 roku życia.

Przyjmowane są opowiadania, miniatury, nowele i inne formy prozy. Prace konkursowe muszą spełniać następujące kryteria:

  • w tekście musi pojawić się maskotka Pilkonu – Jeleń,
  • tematyka opowiadania musi mieścić się w konwencji fantastycznej,
  • akcja może, ale nie musi, rozgrywać się w mieście Piła,
  • czas akcji dowolny.

Regulamin: https://drive.google.com/file/d/0B5OUFkQK5mAjQ0V3NlBuQVF5eXJVV1ItcTRQUHJDVEUyUkY4/viewNagrody

Nagrody rzeczowe