Promocje 2019 – 29. Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych

Wystawa i konkurs dla absolwentów krajowych wyższych uczelni plastycznych, którzy otrzymali dyplom w pracowni malarstwa. Udział w Przeglądzie mogą wziąć osoby, które dyplom ukończenia wyższej uczelni otrzymali w roku 2019 lub w 2018, jeśli dotychczas nie brały w nim udziału, oraz nie ukończyły 35 roku życia.

Ideą PROMOCJI jest prezentacja i dokumentacja poszukiwań twórczych najmłodszego pokolenia malarzy oraz ułatwienie młodym twórcom startu w dojrzałe życie artystyczne.

Co najmniej jedna praca powinna być wykonana już po ukończeniu uczelni przez autora.

Regulamin: http://galeria.legnica.eu/wp-content/uploads/2019/07/Regulamin-PROMOCJE-2019.pdf


Nagrody

Grand Prix + wystawa indywidualna + publikacja
Nagroda
Nagroda Galerii Sztuki – „Srebrna Ostroga” (nagroda specjalna organizatorów przyznawana za odwagę, bezkompromisowość, nowatorstwo bądź dowcip wypowiedzi twórczej)
Wyróżnienie honorowe dyrektora Galerii Sztuki w Legnicy