Blog Jozefk.pl – konkursy na esej, miniaturę i ilustrację do bajki

Blog artystyczno-literacki www.jozefk.pl ogłasza trzy konkursy – na esej, miniaturę oraz ilustrację do bajki. Pula nagród wynosi 3 000 zł.

 

Konkurs na esej
Do udziału w konkursie można zgłaszać teksty o maksymalnej objętości 8 000 znaków. Tekst należy napisać na zadany temat „O wyobraźni”. Każda osoba może zgłosić maksymalnie dwie prace. Zgłoszenia należy wysyłać na adres e-mail: slowo.konkurs@jozefk.pl, w temacie maila należy wpisać „Esej”. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na udostępnienie nadesłanych przez siebie prac na blogu www.jozefk.pl oraz na www.facebook.com/JozefK/

Konkurs na miniaturę
Do udziału można zgłaszać teksty o maksymalnej objętości 10 000 znaków. Każda osoba zainteresowana może zgłosić maksymalnie dwie prace. Adres nadsyłania prac: slowo.konkurs@jozefk.pl, w temacie należy wpisać „Miniatura”. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na udostępnienie nadesłanych przez siebie prac na blogu www.jozefk.pl oraz na www.facebook.com/JozefK/.

Konkurs na ilustrację
Ktoś napisał bajkę, ktoś też powinien ją zilustrować. Do udziału w konkursie należy zgłosić 5 ilustracji, po jednej do każdej historii. Teksty bajek: http://jozefk.pl/ogloszenie/konkurs-na-ilustracje-do-bajki/. Adres nadsyłania prac: slowo.konkurs@jozefk.pl, w temacie maila należy wpisać „Bajka”. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na udostępnienie nadesłanych przez siebie prac na blogu www.jozefk.pl, na www.facebook.com/JozefK/ oraz w menu klubokawiarni Józef K. w Gdańsku

Termin zgłaszania prac:
do 31 października 2018 roku

Regulamin i informacje:
http://jozefk.pl/ogloszenia/


Nagrody

konkurs na esej – 1 000 zł netto
konkurs na miniaturę – 800 zł netto
konkurs na ilustrację – 1 200 zł netto