Booktrailer Film Festival

Konkurs ma charakter międzynarodowy. Tegoroczna edycja przeprowadzana jest w Bułgarii, Chorwacji, Hiszpanii, Rumunii, Włoszech i w Polsce. Zadaniem uczestników jest przygotowanie filmu promującego wybraną książkę, czyli booktrailera.

Adresatami konkursu są uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych w Polsce oraz szkół polskich za granicą. Wiek uczestników: 14 – 19 lat.

Booktrailer nie może trwać dłużej niż 1 minutę 30 sekund, włączając w to napisy końcowe. Booktrailer może być efektem pracy jednego ucznia. Może też zostać przygotowany przez grupę uczniów lub całą klasę.

Regulamin: https://zskj.nowotarski.edu.pl/booktrailerff/bff2021regulamin.pdf


Nagrody

Nagrody + wyróżnienia