Człowiek, Świat, Przyroda – konkurs fotografii

Pałac Młodzieży w Koszalinie zaprasza do udziału w XX Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Dzieci i Młodzieży „Człowiek, Świat, Przyroda”.

Konkurs będzie rozpatrywany w dwóch kategoriach wiekowych: 

  • I kategoria: od 7 do 15 lat
  • II kategoria: od 16 do 21 lat

Każdy autor może nadesłać nie więcej niż 10 zdjęć.

Regulamin: https://www.pm.koszalin.pl/images/dokumenty/czlowiek-swiat-przyroda/regulamin-XX-foto-2021.pdf


Nagrody

Nagrody w każdej kategorii
Wyróżnienia, dyplomy, odznaczenia