„Brzmienie wyobraźni” – konkurs muzyczny

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na stworzenie dźwiękowego odpowiednika hasła „ZAiKS. Sprzyjamy wyobraźni”.

Czekamy na identyfikację dźwiękową, której będziemy używać do opowiadania o ZAiKS-ie. Maksymalnie 3‑sekundowy dźwiękowy znak marki oraz jego dłuższą wersję (7-12 sekund).

Nasze muzyczne logo powinno współgrać z naszym nowym znakiem graficznym, który jest żywy, zmienny, otwarty, i który zostawia miejsce dla wyobraźni widza, odbiorcy, słuchacza. Taka też powinna być nasza nowa identyfikacja dźwiękowa.

Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkująca w Polsce.

Regulamin: https://app.zaiks.org.pl/media/ajkbtx2t/regulamin-konkursu-otwartego-zaiks-u-na-identyfikacje-dźwiękową-zaiksu-brzmienie-wyobraźni-wersja-ostateczna-2.pdf


Nagrody

20 000 PLN