konkurs muzyczny

„Scena OtwARTa” – konkurs muzyczny

Organizatorem konkursu „Scena OtwARTa” oraz koncertów zwycięskich zespołów jest GAK Projektornia w Gdańsku. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikami mogą być zespoły muzyczne – amatorzy,…

Konkurs Młodych Zespołów FEST MUZA 2023

Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie zaprasza Już-Zdolnych-A-Jeszcze-Niezbyt-Znanych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Młodych Zespołów FEST MUZA 2023! Masz talent, sprzęt i nawet artystyczny pomysł…

Konkurs regionalny „#klasykodnowa 2023”

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych lub ponadpodstawowych w wieku 12-19 lat z terenu Zagłębia Dąbrowskiego. Organizatorem konkursu jest Filia nr 7 Bibliosfera,…

1. edycja Festiwalu Rockowego w Pawłowicach

W Jarząbkowicach, 11 czerwca odbędzie Festiwal Rockowy, w którym może wziąć udział każdy zespół wykonujący muzykę rockową z całej Polski. Gwiazdą wieczoru będzie zespół…

Konkurs gitarowy SONIDOS LATINOS

Konkurs dedykowany jest uczniom klas gitary publicznych i niepublicznych Szkół Muzycznych I stopnia cyklu czteroletniego i cyklu sześcioletniego. Jeżeli jesteś uczniem klasy gitary w…

Młode Talenty Muzyczne 2023

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół, placówek oświatowych i kultury, fundacji, stowarzyszeń oraz osób indywidualnych rozwijających zainteresowania muzyczne w sposób amatorski. REGULAMIN Organizatorem konkursu…