CarpathiaEtnoDesign – grafika, wzornictwo

Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu oryginalnego wzoru nawiązującego do tradycji wzorniczych pogranicza polsko-słowackiego i mieszkańców dawnych Karpat. Konkurs ma charakter otwarty. Jest skierowany do osób pełnoletnich zamieszkujących na terytorium RP lub Republiki Słowackiej.

Przyjrzyj się twórczości Łemków, Bojków, Pogórzan, Dolinian, ludności Sarisa, Zemplina i Zamagurie i zaprojektuj swój własny wzór, czerpiąc inspirację od jednej z tych kultur lub kilku z nich.

Zwycięski projekt zostanie wyłoniony przez komisję konkursową złożoną między innymi z ekspertów etnografii i designu. Laureaci zaprezentują swoje prace na uroczystej gali finałowej, a zwycięski wzór zostanie wykorzystany do stworzenia „szkatułek karpackich”. Znajdą się w nich przedmioty codziennego użytku, które także będą oznakowane zwycięskim wzorem.

Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska.

Regulamin: https://drive.google.com/file/d/1y-__Od8fDzfTqLvx5_i9RmoPeF2WY4NM/view


Nagrody

Nagrody rzeczowe
Wykorzystanie znaku
Wystawa
Gala