CENTRUM KULTURY W GDYNI – KONKURS NA PROJEKT SYSTEMU IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Celem Konkursu jest wyłonienie wykonawcy systemu identyfikacji wizualnej Centrum Kultury w Gdyni po zmianie nazwy (na Gdyńskie Centrum Kultury) i siedziby.

Identyfikacja ma nawiązywać do charakteru dotychczasowej i planowanej działalności oraz charakteru i prestiżu nowej lokalizacji – modernistycznego budynku Konsulatu Kultury (dawny Dom Marynarza Szwedzkiego).

Konkurs ma charakter otwarty – dwuetapowy:
I etap – przedstawienie portfolio, które zawiera minimum trzy projekty identyfikacji wizualnych,
II etap – wykonanie przez pięć wybranych podmiotów dwóch wstępnych koncepcji logo wraz z przykładowymi propozycjami użycia znaku, wybór zwycięzcy oraz przygotowanie przez niego pełnego systemu identyfikacji wizualnej.

Termin nadsyłania portfolio:
do 14 marca 2018

Regulamin i informacje:
http://www.ckgdynia.pl/category/konkursy/

Kontakt:
e-mail: konkurs@ckgdynia.pl


Nagrody

nagroda główna – 15 000 zł brutto