CITYandREST Miejska Strefa Bezpiecznego Wypoczynku

Firma Polbruk SA zaprasza do udziału w konkursie na projekt bezpiecznej przestrzeni publicznej dopasowanej do obecnych czasów. Celem konkursu jest stworzenie koncepcji przestrzeni miejskiej, umożliwiającej stworzenie bezpiecznych warunków do życia i wypoczynku w mieście oraz budowanie relacji społecznych przy konieczności zachowania odpowiedniego dystansu między ludźmi.

Przestrzeń miejska powinna być funkcjonalna i odpowiadać na zmieniające się realia oraz potrzeby ludzi. W przestrzeni publicznej najważniejszy jest człowiek, a ostatnie miesiące pokazały, jak ważny dla ludzi jest realny kontakt z innym człowiekiem. Podróżowanie i przemieszczanie się również zostało znacznie ograniczone. Z tego powodu miasta zyskują nową rolę, w której powinny częściowo przejąć funkcję wypoczynkową i stworzyć bezpieczne warunki do życia i wypoczynku.

Konkurs jest adresowany do młodych architektów, architektów krajobrazu, projektantów, studentów architektury i architektury krajobrazu. W konkursie mogą brać udział osoby indywidualne lub 2 osobowe zespoły.

Koncepcje prezentowane w pracach konkursowych w ramach projektu CITYandREST powinny umożliwiać wspólne, bezpieczne przebywanie grupy osób w przestrzeni publicznej, a jednocześnie zapewniać dystans fizyczny i przełamywać dystans społeczny. Może to być projekt koncepcyjny ulicy, placu, parku, bulwaru itp. Interwencja projektowa może mieć charakter przebudowy istniejącej przestrzeni miejskiej lub kreację zupełnie nowej przestrzeni.

Strona konkursowa i regulamin: www.polbruk.pl/pl/konkurs-cityandrest.html


Nagrody

Nagroda I stopnia: 10 000 PLN
Nagroda II stopnia: 7 000 PLN
Nagroda III stopnia: 4 000 PLN
Wyróżnienia: 1 000 PLN