„Co mi mówisz górski strumieniu”

IV ogólnopolski konkurs literacki organizowany przez Stowarzyszenie „Zakorzenieni w kulturze” w 100 rocznicę urodzin św. Jana Pawła II.

Dwie grupy wiekowe: do lat 18 i dorośli.

Każdy autor może nadesłać na Konkurs 2 zestawy utworów literackich, w tym do 3 wierszy i/lub jedną prozę. Utwory literackie powinny nawiązywać do tytułu konkursu „Co mi mówisz górski strumieniu”

Strona konkursowa: http://zakorzenieniwkulturze.pl/wydarzenie/iv-ogolnopolski-konkurs-literacki-co-mi-mowisz-gorski-strumieniu/


Nagrody

Pula nagród: 3 000 PLN