„Geografia – proces, forma, obiekt” | fotografia

Dziewiąta edycjia konkursu „Geografia – proces, forma, obiekt”. Tematem konkursu jest przedstawienie procesów zachodzących w środowisku geograficznym – procesów naturalnych oraz uwarunkowanych działalnością człowieka. Zjawiska te mogą mieć charakter uchwyconychna fotografii procesów, form lub obiektów.

Konkurs adresowany jest do uczniów i studentów, którzy do 31 marca 2021 roku nie ukończą 25 roku życia.

W konkursie przewidziane są dwie kategorie tematyczne:

  • procesy i formy naturalne (symbol kategorii – N)
  • obiekty antropogeniczne (symbol kategorii – A).

Link do strony konkursu: https://geo.uni.lodz.pl/pl/popularyzacja/konkurs-geografia-proces-forma-obiekt

Organizatorem konkursu jest Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane na stronie internetowej Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz przedstawione na imprezie organizowanej w Światowy Dzień Geografa w Łodzi w kwietniu 2021.

Link do regulaminu konkursu: https://geo.uni.lodz.pl/uploads/pl/dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87/konkurs-geografia-proces-forma-obiekt/konkurs_foto_2020-2021_regulamin.pdf


Nagrody

Nagrody rzeczowe
Dyplomy