„Co się kryje pod obrazem filmowym” – konkurs literacki/creative writing dla młodzieży

Ogólnopolski twórczy konkurs z języka angielskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Głównym celem konkursu „Co się kryje pod obrazem filmowym’ jest poszerzanie kreatywnych metod nauczania języka angielskiego, stymulujących wielokierunkowe, myślenie uczniów.

Zadanie konkursowe polega na napisaniu tekstu w języku angielskim (250-300 słów) w jednej z następujących form: opowiadania, dialogu, artykułu w prasie, listu, który mógłby posłużyć za kanwę do stworzenia krótkiego filmiku (28sek) bez tytułu. Film dostępny jest tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=gs3et9gBcl0

Organizatorem konkursu jest Fundacja COGITO.

Udział w konkursie jest płatny: 11,99 PLN od ucznia w przypadku zgłoszenia indywidualnego, 35 PLN od grupy w przypadku zgłoszenia grupowego.

Regulamin: http://rzezucha.com/co-sie-kryje-pod-obrazem-filmowym-creative-writing-contest/


Nagrody

Publikacja
Nagrody rzeczowe
dyplomy
Certyfikaty