Międzynarodowe Triennale Litografii LITHO-Kielce / 2021-2022

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach zaprasza do udziału w trzeciej edycji Międzynarodowego Triennale Litografii LITHO-Kielce / 2021-2022. Jak poprzednie – ta również ma status imprezy towarzyszącej Międzynarodowemu Triennale Grafiki w Krakowie.

Czas tegorocznej edycji LITHO-Kielce ciągle jest naznaczony traumą pandemii – ale jest także czasem powolnego powrotu do normalności i do bezpieczeństwa komunikowania się zarówno ludzi, jak i dzieł sztuki. Wracamy do realnego świata – dlatego też konkurs III LITHO-Kielce odbywać się będzie tak, jak poprzednio: z udziałem rzeczywistych prac.

W konkursie III LITHO-Kielce / 2021-2022 mogą wziąć udział wszyscy artyści realizujący prace w technice litografii (druk z kamienia) oraz wszelkiego rodzaju łączeń litografii z innymi technikami (mixów).

Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie trzy prace powstałe w latach 2016-2021. Dyptyki i tryptyki będą traktowane jako jedna praca.

Udział w konkursie jest płatny: 60 PLN dla artystów mieszkających w Polsce, 30 euro dla artystów z zagranicy.

Regulamin: http://www.bwakielce.art.pl/ogloszenia/miedzynarodowe-triennale-litografii-iii-litho-kielce-2021-2022-international-lithography-triennial-the-3rd-litho-kielce-2021-2022


Nagrody

Nagroda Główna Prezydenta Miasta Kielce: 10 000 PLN
Nagroda Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach: wystawa + katalog lub 5 000 PLN
5 wyróżnień Geonatura Kielce w postaci plakiet LITHO-Kielce