„Konik polny i mrówka …” – konkurs plastyczny

Z okazji 400 rocznicy urodzin Jeana de La Fontaine’a raciborska biblioteka ogłasza ogólnopolski konkurs plastyczny pod hasłem „Konik polny i mrówka, czyli bajki Jeana de La Fontaine’a”.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie ilustracji, pracy komputerowej, pacynki, kukiełki lub pracy przestrzennej nawiązującej do treści bajek Jeana de La Fontaine’a.

Konkurs jest otwarty i odbywać się będzie w pięciu kategoriach wiekowych:

  • kategoria I – do lat 6
  • kategoria II – od 7 do 10 lat
  • kategoria III – od 11 do 14 lat
  • kategoria IV – powyżej 15 lat
  • kategoria V – rodzinna (prace wykonane przez dzieci, które nie ukończyły 18 roku życiai ich rodziców lub prawnych opiekunów)

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu i formularze zgłoszenia dostępne na stronie internetowej biblioteki:

https://www.biblrac.pl/pl/site/wydarzenie/2424—-konik-polny-i-mrowka–czyli-bajki-jeana-de-le-fontaine—a—.html


Nagrody

W regulaminie