CYBERFOTO 2018

cyberfoto2018

cyberfoto 2018 – XXI Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji

Konkurs ma na celu prezentację możliwości kreacji obrazu fotograficznego
poprzez zastosowanie komputera i współczesnych technik obrazowania.

Konkurs jest dostępny dla wszystkich fotografujących.
Uczestnictwo jest płatne – 50 zł.

Termin zgłaszania prac:
do 30 marca 2018

Regulamin i informacje:
http://www.cyberfoto.czest.pl


Nagrody

I nagroda – 2 500 zł
II nagroda – 1 500 zł
III nagroda – 800 zł
trzy wyróżnienia po 400 zł