Konkurs Plastyki Dzieci i Młodzieży Pogranicza – KREDKI

KREDKI

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie zapraszam dzieci, młodzież, instruktorów i nauczycieli du udziału w Konkursie Plastyki Dzieci i Młodzieży Pogranicza KREDKI.

Celem konkursu jest popularyzacja autentycznej twórczości dziecięcej i młodzieżowej, poszukiwanie talentów plastycznych poprzez wybór i ukazanie ich najlepszych prac, rozbudzanie poczucia piękna i przygotowanie do odbioru sztuki.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci ze szkół podstawowych oraz uczestnicy zajęć pozaszkolnych z Polski, Słowacji i Ukrainy w wieku od 7 do 15 lat bez podziału na grupy wiekowe. Organizator nie narzuca tematu. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice malarskiej lub graficznej, w formacie A3 i A4.

Termin nadsyłania prac:

do 15 marca 2018 roku

Regulamin i informacje:

http://www.rckp.krosno.pl/strona-608-kredki_konkurs_plastyki_dzieci_i.html

Kontakt:
e-mail: rckp@rckp.krosno.pl


Nagrody

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe