Ogólnopolski Konkurs Literacki „Śląski Shakespeare”

Biblioteka Śląska ogłasza kolejną edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Śląski Shakespeare”.
To propozycja dla osób, które piszą wiersze, poematy, scenariusze teatralne i mają niewielkie szanse, by zaprezentować swój dorobek szerszej publiczności. Przedsięwzięcie służy inspiracji i aktywizacji młodych twórców, promocji ich twórczości, a także rozwijaniu wrażliwości literackiej.

Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie tekstu, który nie był nigdzie wcześniej publikowany. Uczestnicy muszą się mieścić w przedziale wiekowym od 18 do 40 lat i nie mogą być laureatami I nagrody w poprzednich edycjach. Utwory będzie oceniać profesjonalne jury powołane przez organizatora.

Termin nadsyłania prac:

do 30 kwietnia 2018

Regulamin i informacje:
http://www.bs.katowice.pl/pl/slaski_shakespeare


Nagrody

nagrody regulaminowe