„Czas – Ruch – Przestrzeń” – konkurs rysunkowy

Konkurs skierowany jest dla osób zajmujących się szeroko rozumianą twórczością rysunkową, uwzględniając wszystkie współczesne możliwości kreacji w tej dyscyplinie.

Pierwsza edycja konkursu CZAS – RUCH – PRZESTRZEŃ ma charakter ogólnopolski i adresowana jest do profesjonalnych twórców, absolwentów i studentów IV i V roku wyższych uczelni artystycznych. Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych dzieł odnoszących się do tematu przewodniego. 

Do konkursu mogą być zgłaszane prace w różnych technikach – klasyczne techniki rysunkowe, mieszane, własne. Prace mogą być zrealizowane zarówno na papierze, płótnie, płytach np. pilśniowych. W przypadku kwalifikacji do wystawy pokonkursowej, prace powinny być przygotowane do ekspozycji.

Regulamin: http://pinatagroup.com/czas-ruch-przestrzen/


Nagrody

Nagroda główna: 1 200 PLN

Trzy wyróżnienia

Wystawa pokonkursowa