III Międzynarodowe Biennale Fotografii DEFINICJA PRZESTRZENI/SPACE – DEFINITION

III Międzynarodowe Biennale Fotografii DEFINICJA PRZESTRZENI/SPACE – DEFINITION 2018 nawiązuje do idei i tradycji fotografii krajobrazowej Kieleckiej Szkoły Krajobrazu, jednocześnie poszerzając zakres tematyczny prac również o inne, poza naturą, przestrzenie, w których funkcjonuje współczesny człowiek: miejską, industrialną oraz prywatną – osobistą.

Celem Biennale jest integracja artystów fotografików, którzy podejmują próby twórczego zdefiniowania takich przestrzeni, oraz konfrontacja ich dzieł na wystawie pokonkursowej i w towarzyszącym jej wydawnictwie. III edycja Biennale obejmuje również kategorię wideo art – dla twórców, którzy wypowiadają się poprzez ruchomy obraz.

III Międzynarodowe Biennale Fotografii DEFINICJA PRZESTRZENI/SPACE DEFINITION jest otwarte dla wszystkich fotografujących. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie cztery prace tematycznie związane z przestrzenią (osobno: cztery fotografie i cztery filmy wideo). Odbitki wystawiennicze zostaną wykonane na koszt organizatora i pozostają jego własnością, z zachowaniem praw autorskich uczestników.

Opłata za uczestnictwo:
60 zł (Polska) / 25 euro (pozostałe kraje)

Termin nadsyłania prac:
do 10 października 2018

Regulamin i informacje:
http://www.bwakielce.art.pl/news/the-3rd-international-biennial-of-photography-space-definition-2018

Organizator:
Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach
Kurator – Stanisława Zacharko-Łagowska – dyrektor BWA w Kielcach


Nagrody

Nagroda I – Nagroda Prezydenta Miasta Kielce – 5 000 zł
Nagroda II – BWA w Kielcach – 2 000 zł
Nagroda III – Wodociągów Kieleckich – 1 500 zł
Nagroda BWA w Kielcach w kategorii wideo – 1 500 zł
Nagroda specjalna Fundacji im. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu – 2 000 zł
5 wyróżnień – medale DEFINICJA PRZESTRZENI/SPACE – DEFINITION
Wszyscy uczestnicy otrzymają katalog III Międzynarodowe Biennale Fotografii DEFINICJA PRZESTRZENI/SPACE – DEFINITION.