Reportaż Działa

Reportaż Działa to ogólnopolski, interdyscyplinarny konkurs dla młodzieży w wieku 13-19 lat na projekt społeczny inspirowany reportażem.

 

Uczniowie mają za zadanie wymyślić i przeprowadzić inspirowany reportażem projekt społeczny, który odpowiada na aktualne potrzeby i wyzwania. Sami wybierają tematykę i formę działania, może to być np. zbiórka charytatywna, wydarzenie publiczne, otwarte warsztaty, pomoc pojedynczej osobie czy nowa aplikacja internetowa, która przysłuży się społeczności lokalnej. Po realizacji projektu uczniowie przedstawiają go w relacji dziennikarskiej. Swoje działania mogą zaprezentować w formie artykułu, podcastu, krótkiego materiału filmowego itp. Projekt prowadzić można w grupach lub indywidualnie, samodzielnie lub pod opieką nauczyciela.

Terminy
• konkurs trwa od września 2018
• do 28 lutego 2019 r. należy przesłać relacje dziennikarskie z projektów

Zgłoszenia
Obowiązkowe dla wszystkich uczestników jest wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres reportaz.dziala@gmail.com najpóźniej w momencie rozpoczęcia realizacji projektu.

Regulamin i informacje:
www:reportazdziala.com

Konkurs jest wydarzeniem towarzyszącym Nagrodzie im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki. Konkurs wspiera Centrum Edukacji Obywatelskiej, Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej, Turniej Reportażu im. Wandy Dybalskiej, projekt Raj na Ziemi, Leadership Center, Fundacja im. Ryszarda Kapuścińskiego – Herodot.


Nagrody

uczestnicy konkursu #ReportażDziała otrzymają dyplomy uczestnictwa

zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i książki oraz nagrodę główną – warsztaty z profesjonalnego prowadzenia projektów, na temat skutecznego zarządzania projektami i ludźmi poprzez wykorzystanie mechaniki gier;
warsztaty przeprowadzi profesjonalny zespół ekspertów

wszystkie relacje z projektów zostaną opublikowane na stronie konkursu oraz na stronach Szkoły z klasą