Konkurs na projekt pomnika Władysława Bartoszewskiego

Stowarzyszenie „ Warto być przyzwoitym” ogłasza konkurs rzeźbiarsko-architektoniczny na opracowanie koncepcji projektowej pomnika Władysława Bartoszewskiego w Sopocie.

 

Celem konkursu jest wyłonienie spełniającego najwyższe kryteria artystyczne projektu pomnika upamiętniającego postać Władysława Bartoszewskiego. Autorom projektów pozostawia się swobodę wypowiedzi artystycznej.

Zakres opracowania pracy konkursowej w I etapie konkursu obejmuje, zależnie od preferowanej techniki, wykonanie wizualizacji albo szkiców pomnika w otoczeniu, zgodnie z zadanymi widokami lokalizacji, wskazanymi w materiale fotograficznym.

Uczestnictwo
Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające zdolności prawnej. Uczestnik, a w przypadku zespołów autorskich – przynajmniej jeden z członków zespołu, musi legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych w dziedzinie sztuk plastycznych lub architektury. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową.

Łączny budżet konkursu i realizacji zwycięskiej koncepcji przewiduje kwotę nie wyższą niż 240 000 zł brutto.

Terminy:
składanie prac do I etapu – do 28 września 2018
składanie prac do II etapu – do 14 grudnia 2018

Regulamin i informacje:
https://wartobycprzyzwoitym.pl/


Nagrody

I nagroda – 10 000 zł + umowa na wykonanie szczegółowego opracowania projektowego, wykonanie pomnika wraz z nadzorem autorskim nad realizacją
II nagroda – 5 000 zł
III nagroda – 2 000 zł