„EDUKINO” – festiwal filmów edukacyjnych

Konkurs Filmów Edukacyjnych realizuje organizator XII Festiwalu Filmów Edukacyjnych EDUKINO – Fundacja Innowacji Społeczno-Kulturalnych przy wsparciu  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Konkurs Filmów Edukacyjnych ma charakter ogólnopolski, ale przyjmowane będą również zgłoszenia filmów zagranicznych.

EDUKINO jest festiwalem filmowym poświęconym filmowi edukacyjnemu – krótkim filmom łączącym wysokie walory artystyczne z walorami edukacyjnymi. Twórcy filmów edukacyjnych spotykają się tu z młodymi odbiorcami i przedstawicielami kadr pedagogicznych oraz władz oświatowych. Festiwal stanowi forum do prezentacji najlepszych nowych filmów edukacyjnych i dyskusji na temat obecnej i przyszłej kondycji filmu edukacyjnego. Celem festiwalu jest promocja filmu edukacyjnego i zwiększenie zainteresowania wykorzystaniem filmu w edukacji.

Do Konkursu można zgłaszać filmy zrealizowane w dowolnej technice – dokumentalne, publicystyczne, oświatowe, naukowe, dziecięce, animowane –  nie przekraczające 60 minut i zrealizowane nie wcześniej niej niż w roku 2018.

Regulamin: https://edukino.pl/index.php/edukino/regulamin


Nagrody

Główną nagrodą w Konkursie jest statuetka „Złoty Kopernik”
Jury Konkursu przyznaje Złotego Kopernika twórcom najlepszych filmów w siedmiu wybranych kategoriach