„To MY tworzymy świat” – konkursy dla młodzieży | fotografia, multimedia

Konkurs na pracę multimedialną oraz reportaż zdjęciowy.

Uczestnicy mają do wyboru jedną z dwóch kategorii konkursowych:

  • Praca multimedialna. W tej kategorii uczestnicy mają za zadanie w kreatywny sposób przedstawić w formie filmu, fotocastu lub teledysku wybrany przez siebie problem społeczny.
  • Reportaż zdjęciowy. Praca konkursowa powinna składać się z serii od trzech do siedmiu zdjęć wraz z opisem.

Organizatorzy konkursu zaznaczają, że w obu kategoriach prace powinny pokazywać pozytywne historie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, czyli dobre praktyki w zakresie, np. ochrony środowiska, praw człowieka, równości płci czy ekologicznego podróżowania.

Konkurs „To MY tworzymy świat” ma na celu zachęcić młodzież w wieku 13-18 lat do obserwowania otaczającej rzeczywistości i opowiedzenia swoich historii. Zdjęcia powinny pokazywać POZYTYWNE przykłady życia w odniesieniu do 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju – Sustainable Development Goals (SDG) ustanowionych przez ONZ. 

Regulaminy: https://www.canon.pl/tomytworzymyswiat/#Dokumenty


Nagrody

Nagrody rzeczowe