„Etiuda & Anima 2022” – Międzynarodowy Festiwal Filmowy

O udział w festiwalowym konkursie ETIUDA mogą ubiegać się etiudy studenckie oraz filmy dyplomowe (z wyjątkiem filmów animowanych), powstałe w szkołach filmowych i artystycznych w ramach procesu dydaktycznego, o czasie trwania do 30 minut projekcji, zrealizowane w latach 2021 – 2022.

O udział w festiwalowym konkursie ANIMA mogą ubiegać się filmy animowane (profesjonalne, etiudy studenckie oraz filmy niezależne), o czasie trwania do 30 minut projekcji, zrealizowane w latach 2021 – 2022.

Organizator: Fundacja Promocji Kultury Artystycznej, Filmowej i Audiowizualnej Etiuda&Anima.

Regulaminy: https://etiudaandanima.pl/category/konkursy/konkurs-etiuda/


Nagrody

Nagrody finansowe i rzeczowe