Pamiątka Regionu Warmii i Mazur 2022

Organizatorem konkursu „Pamiątka regionu Warmii i Mazur 2022” jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Celem Konkursu jest:

  • pozyskanie regionalnej pamiątki, która kojarzy się z Warmią i Mazurami, symbolizuje jej kulturę, tradycje regionalne i zwyczaje,
  • pozyskanie pamiątki związanej z Mikołajem Kopernikiem, jego życiem, związkiem z województwem warmińsko-mazurskim oraz osiągnięciami.

Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, twórcy i artyści, którzy prowadzą działalność gospodarczą samodzielnie lub są zrzeszeni w związkach i stowarzyszeniach.

Regulamin: https://warmia.mazury.pl/images/Departamenty/Departament_Turystyki/1rożne_dokumenty/pamiatka_regionu2022-zgloszenia/regulamin_konkursu_Pamiatka_regionu_Warmii_i_Mazur_2022-n.pdf


Nagrody

W kategorii „Pamiątka regionu Warmii i Mazur 2022”:
nagroda I stopnia: 4 000 PLN
nagroda II stopnia: 2 500 PLN
nagroda III stopnia: 1 500 PLN
W kategorii „Mikołaj Kopernik na Warmii”, Laureatowi zostanie przyznana nagroda pieniężna w wysokości 4 000 PLN
W głosowaniu internautów w drugim etapie Konkursu wybrana zostanie jedna praca w każdej kategorii, autorowi której zostanie przyznana główna nagroda pieniężna w wysokości po 1 500 PLN