Zaprojektuj gadżet dla Łódź Design Festival

Łódź Design Festival zaprasza do udziału w konkursie na zaprojektowanie i produkcję gadżetu dla festiwalu. Nabór jest skierowany do firm – mogą w nim wziąć udział zarówno duże marki, jak również kilkuosobowe czy jednoosobowe studia projektowe.

Zadaniem jest zaprojektowanie i wyprodukowanie dwóch rodzajów gadżetów promujących Łódź Design Festival, spełniających standardy estetyczne i funkcjonalne. Proponowane przedmioty powinny zachować ścisły związek z wartościami polskiego designu oraz nawiązywać do motywów związanych z województwem łódzkim.

Konkurs ma dwa tematy:
• „Pomyśl kreatywnie – ekskluzywny gadżet dla Łódź Design Festival”
• „Pomyśl kreatywnie – masowy gadżet dla Łódź Design Festival”
Konkurs jest prowadzony w ramach projektu BiznesUp! design made in Poland, którego organizatorem jest Łódź Design Festival.

Termin zgłaszania prac:
31 sierpnia 2018

Informacje i regulamin:
http://www.lodzdesign.com/news/nabor-pomysl-kreatywnie-zaprojektuj-gadzet/

Nabór jest częścią projektu „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej województwa łódzkiego poprzez organizację i promocję Łódź Design Festival 2018 i Łódź Design Forum”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.


Nagrody

z laureatami zostaną podpisane umowy, na podstawie których organizator zapłaci na rzecz laureatów honorarium w zamian za przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz za uszczegółowienie projektu wykonawczego i produkcję linii gadżetów