Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna 2020

Gdynia oraz Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni przyznają corocznie nagrodę za najlepszą sztukę przeznaczoną na scenę dramatyczną.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone utwory, które zostały napisane w okresie 12 miesięcy przed terminem nadsyłania prac.

Zwycięzcą Konkursu może być tylko jeden utwór.

Regulamin: http://www.gnd.art.pl/regulamin/


Nagrody

50 000 PLN + statuetka